V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
congressen [2018-11-30 13:37]
Patrick Slechten [Congres 2018]
congressen [2020-01-06 14:49]
Patrick Slechten [Congres 2019]
Line 1: Line 1:
-====== Congres ​2018 ======+====== Congres ​2019 ======
  
-De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde organiseerde haar 44e congres ​in samenwerking met de Veldekekring 'Um Mamelis' ​en het gemeentebestuur ​van Vaals.+De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde organiseerde haar 45e CONGRES op zaterdag 30 november 2019 in samenwerking met de geschied- en heemkundige kring De Goede Stede Hamont ​en het stadsbestuur ​van Hamont-Achel.
  
-Thema: **Dialecten, namen en geschiedenis ​aan de Benrather lijn**+Het thema was: **Taal, namen en geschiedenis ​in het land van Grevenbroek en Pelt**
  
-Plaats: ​Stichting ​De KopermolenVon Clermontplein 116291 AT Vaals (NL) \\+Plaats: De BurgBurg 32-343930 Hamont-Achel ​\\
  
-Datum**Zaterdag 24 november 2018**+De sprekers waren:
  
-De sprekers waren: \\+lic. **Luk Van de Sijpe**, //De geschiedenis van het ambt Grevenbroek//​ \\ 
 +lic. **Johan Van der Velden**, //​Nederzettingsnamen van het ambt Grevenbroek//​ \\ 
 +lic. **Alfons Tuyaerts**, //​Synchronische klankleer van de dialecten van Pelt en Hamont en schets van de voornaamste verschillen//​ \\ 
 +dr. **Vic Mennen**, //​Waternamen van het Dommelbekken met bijzondere aandacht voor het ambt Grevenbroek//​ \\ 
 +prof. dr. **Jos Swanenberg**,​ //Limburgse dialecten in Noord-BrabantBudel, Maarheeze, Soerendonk//​ \\ 
 +dr. **Lou Spronck**, //Van Sermoen tot Percessie. 250 jaar geschiedenis van het Maastrichts stadsdialect//​. ​\\
  
-| drs. **Reg van Loo**, burgemeester,​ //​Historische verkenning van de gemeente Vaals// | +De receptie aangeboden ​door het stadsbestuur had plaats ​op het stadhuis ​van HamontGastheer was burgemeester ​**Rik Rijcken**. De Vereniging dankt HK De Goede Stede en het stadsbestuur ​voor de uitstekende samenwerking.
-| dr.h.c. **Lei Heijenrath**,​ //De loop van de Benrather Linie door Nederlands Limburg: een poging tot verklaring//​ | +
-| drs. **Peter Klein**, //Een wandeling ​door het dialectlandschap van de gemeente Vaals// | +
-| drs. **Gerald van Berkel**, //Iets over de waternamen ​op de leggerkaarten ​van het Waterschap Limburg// | +
-| dr. **Stefanie Ramachers**,​ //Hoe toongevoelig ís de Limburger nou eigenlijk?//​ | +
-| Het gemeentebestuur trakteerde na afloop op een gezellige borrel. Muzikale afsluiter: **dialecttrio '​L3'​**. +
- +
-De taalkundige lezingen van dit congres komen in aanmerking ​voor opname in VLDN-Jaarboek 21. Jaarboek 19 (verschenen verleden jaar) bevat de lezingen van het [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2016|congres in Grathem]] (19.11.2016). Recent is ook Jaarboek 20 verschenen met referaten gehouden op het [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2017|congres in Lanaken]] (25 november 2017). Alle publicaties van de vereniging zijn te bestellen op het [[secretariaat@vldn.be|secretariaat]].+
  
 +De taalkundige lezingen van bovenstaand congres komen in aanmerking voor opname in VLDN-Jaarboek 22, dat verschijnt in november 2020. [[http://​www.vldn.be/​jaarboek#​jaarboek_20_2018_-_lanaken|Jaarboek 20]] (verschenen in 2018) bevat lezingen van het congres in Lanaken (25 november 2017). Recent verscheen [[http://​www.vldn.be/​jaarboek#​jaarboek_21_2019_-_vaals|Jaarboek 21]] met o.m. lezingen van het VLDN-congres in Vaals (24 november 2018).
 ====== Overzicht VLDN-congressen ====== ====== Overzicht VLDN-congressen ======
  
Line 64: Line 63:
 | 28-11-15 | As | [[congresverslag 2015|Dialecten,​ namen en geschiedenis in de Oeter- en Ittervallei]] | | 28-11-15 | As | [[congresverslag 2015|Dialecten,​ namen en geschiedenis in de Oeter- en Ittervallei]] |
 | 19-11-16 | Grathem | [[congresverslag_2016|Dialect in het hart en onder de loep. Dialectonderzoek en dialectcultuur in Limburg]] | | 19-11-16 | Grathem | [[congresverslag_2016|Dialect in het hart en onder de loep. Dialectonderzoek en dialectcultuur in Limburg]] |
-| 25-11-17 | Lanaken | [[congresverslag_2017|Lanaken,​ lappendeken in taal en geschiedenis]] | +| 25-11-17 | Lanaken | [[congresverslag_2017|Lanaken,​ lappendeken in taal en geschiedenis]] ​|
-| 24-11-18 | Vaals | Dialecten, namen en geschiedenis aan de Benrather lijn | +| 24-11-18 | Vaals | [[congresverslag_2018|Dialecten, namen en geschiedenis aan de Benrather lijn]] 
-| 30-11-19 | Hamont-Achel | //(thema nog te bepalen)//|+| 30-11-19 | Hamont-Achel ​| Taal, namen en geschiedenis in het land van Grevenbroek en Pelt. | 
 +| 29-11-20 | Arcen-Velden ​| //(onder voorbehoud - thema nog te bepalen)// |