V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
congresverslag_2007 [2010-01-13 23:01]
Patrick Slechten
congresverslag_2007 [2010-01-21 23:56]
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
 ====== Verslag van het VLDN-congres 2007 te Echt ====== ====== Verslag van het VLDN-congres 2007 te Echt ======
  
-Op zaterdag 24 november 2007 kwamen een vijftigtal leden en belangstellenden bijeen in “Broen Café De Mert” voor het 33e congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde met als thema: **Dialecten en namen op de grens van Gelders en Guliks Limburg**.+Op zaterdag 24 november 2007 kwamen een vijftigtal leden en belangstellenden bijeen in “Broen Café De Mert” voor het 33e congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde met als thema: 
 + 
 +**Dialecten en namen op de grens van Gelders en Guliks Limburg**.
  
 Na de opening van het congres door voorzitter dr. Pierre Bakkes neemt stadsarchivaris **Lei Theelen** het woord voor een historische inleiding over de //​Hoogtepunten uit de historie van de oude gemeente Echt//. Hij schetst in grote lijnen de ontwikkelingsgeschiedenis van de voormalige gemeente Echt en illustreert het geheel rijkelijk met kaarten en afbeeldingen over de vroegere toestand. Na de opening van het congres door voorzitter dr. Pierre Bakkes neemt stadsarchivaris **Lei Theelen** het woord voor een historische inleiding over de //​Hoogtepunten uit de historie van de oude gemeente Echt//. Hij schetst in grote lijnen de ontwikkelingsgeschiedenis van de voormalige gemeente Echt en illustreert het geheel rijkelijk met kaarten en afbeeldingen over de vroegere toestand.