V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
congresverslag_2017 [2018-11-06 16:58]
Patrick Slechten
congresverslag_2017 [2018-11-06 17:06]
Patrick Slechten
Line 16: Line 16:
  
 **Jozef Van Loon** besloot het academische gedeelte met een ophefmakende verklaring voor de plaatsnaam '​Lanaken':​ een naam die geschiedenis schrijft! \\ **Jozef Van Loon** besloot het academische gedeelte met een ophefmakende verklaring voor de plaatsnaam '​Lanaken':​ een naam die geschiedenis schrijft! \\
-"​Lanaken is een historisch gedenkwaardig toponiem. Traditioneel wordt het verklaard als een naam op //​–iniaca(s)//,​ maar klankwettig is dat onmogelijk. De naam zou dan umlaut moeten vertonen en zou nu Leuneken moeten luiden. Ook de talloze Franse plaatsnamen op //​–(ign)ies//,​ die traditioneel eveneens als //​–(in)iacas//​ worden gereconstrueerd,​ kunnen niet met die suffixvorm zijn samengesteld. Bij vele, zoals Bracquegnies,​ Flacquegnies,​ Franquenée ontbreekt de assibilatie. Zij moeten daarom met een suffixvariant //​–oniacas//​ worden gereconstrueerd,​ die ook recht doet aan de oorsprong van deze jongere namen uit Germaanse persoonsnamen op //–o//. Een nauwkeuriger onderscheiding van de vele suffix-varianten die teruggaan op het Keltische //​ākos//​-suffix,​ maakt het mogelijk deze namen nauwkeuriger te periodiseren,​ van late prehistorie tot Vroegkarolingische tijd. De oudste zijn Franse namen op //-ai//, waar de assibilatie ontbreekt. Lanaken zelf is een hybridische Germaans-Keltische naam, die te reconstrueren is als //​*Hluþenākōm//,​ een naamformatie die wellicht uit de tweede eeuw n.C. dateert. Het eerste deel van het toponiem bevat de naam van de Germaanse godin //​Hluthena//,​ die in de Romeinse tijd vooral werd vereerd in het gebied van de Sugambri, en is tevens het kenmerkende naambestanddeel van de Merovingische dynastie die uit die stam is voortgekomen. Van de oudst bekende naamdrager, Chlodio, wordt aangetoond dat hij voluit Chlodebaudes heette, een naam die alleen bekend is uit enkele genealogieën die tot nu onbetrouwbaar werden geacht. Het feit dat het naambestanddeel //​Hluth–//​ ‘beroemd’ een exclusiviteit is van de Merovingische dynastie en daarnaast slechts te vinden is in de naam van de Germaanse godin Hludana en het toponiem Lanaken, laat nauwelijks een andere conclusie toe dan dat Lanaken in de Laat-Romeinse tijd een bijzondere plaats moet zijn geweest, wellicht een heiligdom voor de beschermgodin van de oudste Merovingen."​ (jvl) \\+"​Lanaken is een historisch gedenkwaardig toponiem. Traditioneel wordt het verklaard als een naam op //​–iniaca(s)//,​ maar klankwettig is dat onmogelijk. De naam zou dan umlaut moeten vertonen en zou nu Leuneken moeten luiden. Ook de talloze Franse plaatsnamen op //​–(ign)ies//,​ die traditioneel eveneens als //​–(in)iacas//​ worden gereconstrueerd,​ kunnen niet met die suffixvorm zijn samengesteld. Bij vele, zoals Bracquegnies,​ Flacquegnies,​ Franquenée ontbreekt de assibilatie. Zij moeten daarom met een suffixvariant //​–oniacas//​ worden gereconstrueerd,​ die ook recht doet aan de oorsprong van deze jongere namen uit Germaanse persoonsnamen op //–o//. Een nauwkeuriger onderscheiding van de vele suffix-varianten die teruggaan op het Keltische //​ākos//​-suffix,​ maakt het mogelijk deze namen nauwkeuriger te periodiseren,​ van late prehistorie tot Vroegkarolingische tijd. De oudste zijn Franse namen op //-ai//, waar de assibilatie ontbreekt. Lanaken zelf is een hybridische Germaans-Keltische naam, die te reconstrueren is als //​*Hluþenākōm//,​ een naamformatie die wellicht uit de tweede eeuw n.C. dateert. Het eerste deel van het toponiem bevat de naam van de Germaanse godin //​Hluthena//,​ die in de Romeinse tijd vooral werd vereerd in het gebied van de Sugambri, en is tevens het kenmerkende naambestanddeel van de Merovingische dynastie die uit die stam is voortgekomen. Van de oudst bekende naamdrager, Chlodio, wordt aangetoond dat hij voluit Chlodebaudes heette, een naam die alleen bekend is uit enkele genealogieën die tot nu onbetrouwbaar werden geacht. Het feit dat het naambestanddeel //​Hluth–//​ ‘beroemd’ een exclusiviteit is van de Merovingische dynastie en daarnaast slechts te vinden is in de naam van de Germaanse godin Hludana en het toponiem Lanaken, laat nauwelijks een andere conclusie toe dan dat Lanaken in de Laat-Romeinse tijd een bijzondere plaats moet zijn geweest, wellicht een heiligdom voor de beschermgodin van de oudste Merovingen." ​//(samenvatting door prof. Van Loon)// \\
 Het volledige artikel is verschenen in //Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde 2016//. Het is vrij te downloaden op: \\  Het volledige artikel is verschenen in //Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde 2016//. Het is vrij te downloaden op: \\ 
 <​http://​www.verslagenenmededelingen.be/​index.php/​VM/​article/​view/​111>​ \\ <​http://​www.verslagenenmededelingen.be/​index.php/​VM/​article/​view/​111>​ \\