V L D N

Jaarboeken

Ieder jaarboek bevat in de regel:

  • teksten van de (vnl. taalkundige) lezingen die gehouden werden op het voorbije congres
  • eventueel andere dialectologische, geschied- en/of naamkundige artikels met betrekking tot Limburg
  • het jaarverslag van de VLDN
  • het verslag van het voorbije congres
  • de ledenlijst
  • de publicatielijst
  • de congressenlijst
  • richtlijnen voor auteurs.

Jaarboek 1 (1999) - Peer

5 Jan Goossens: Ten geleide
7 Clem Agten, De klinkers en tweeklanken in de dialecten van Eksel en Hechtel
41 Jaak Nouwen, Plaats- en persoonsnamen te Grote-Brogel vroeger en nu
53 Jan Goossens, Onbeklemtoonde klinkers in het Limburgs
65 Herman Crompvoets, Enkele medeklinkersisoglossen in de provincies Limburg
79 Ton van de Wijngaard, Blève, kómme, krèje, vónge, woeëde i kaat braat. Het voltooid deelwoord van zes werkwoorden met perfectieve betekenis in de Limburgse dialecten.
VLDN-info 1998
91 Jaarverslag
93 Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarboek 2 (2000) - Valkenburg

5 Jef Van Loon, Typologie van de middeleeuws namen op -burg in de Nederlanden
19 José Cajot, De Landen van Overmaze. Een linguïstische benadering in vier hoofdstukken.
43 Lou Pluijmen en Jacques Drissen, Uit de keuken van het Valkenburgs Dieksjonaer-project
53 Vic Mennen, De grenzen van Eksel en hun naamgeving
73 Herman Crompvoets, De situatie van het dialect in Griendtsveen
VLDN-info 1999
87 Jaarverslag
89 Congresverslag
91 Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarboek 3 (2001) - Tongeren

5 José Cajot, Jan Goossens' dubbeljubileum: 25 jaar voorzitter & 70 jaar jong
9 Jan Goossens, Het Zuidlimburgse landschap bij Hendrik van Veldeke
33 Jan Segers, Servatius in de naamgeving
55 Joep Kruijsen, Romaanse elementen in Zuid-Limburg
71 José Cajot, Een toonloze enclave in polytoon gewaand gebied. Een les in structurele fonologie?
89 Pierre Bakkes, De overgang tong-r naar keel-r in het Montforts
VLDN-info 2000
97 Jaarverslag
101 Congresverslag
103 Ledenlijst – Publicaties

Jaarboek 4 (2002) - Rolduc/Thorn

5 José Cajot, In Memoriam André Stevens
I. Symposium Rolduc
13 Jan Goossens, Het jubileumsymposium over streektaal en volkscultuur aan Rijn en Maas
17 José Cajot, Recente evoluties in dialect en omgangtaal van de beide Limburgen
29 Ludger Kremer, Recente ontwikkelingen in dialect en omgangstaal in het westelijke Rijnland
45 Pierre Bakkes, Streektaalliteratuur na 1945
59 Alois Döring, Sint-Nikolaas, Kerstman en de Heilige Drie Koningen. Veranderende gebruiken.
77 Verslag Symposium Rolduc en de Werkgroep Symposium Rolduc
II. VLDN-congres te Thorn
83 Jan Segers, De persoonsnaamgeving in een oud cijnsregister uit het archief van de abdij van Thorn
111 Pierre Bakkes, 't Toears: het dialect van Thorn
129 Michiel de Vaan, Schuilen in Limburg. Over sjoel en sjoer.
143 Michiel de Vaan, Over de herkomst van de plaatsnaam Thorn
VLDN-info 2001
147 Jaarverslag
151 Congresverslag
153 Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarboek 5 (2003) - Herk-de-Stad

5 Miet Ooms, De positie van Herk-de-Stad ten opzichte van de Getelijn: op de grens tussen Limburg en Brabant
21 Dany Jaspers, Elisabeth van Spalbeek en de middeleeuwse muurschilderingen in de Onze-Lieve-Vrouw-Boodschapkapel
43 Vic Mennen, Landschap en bewoning in en rond Herk-de-Stad in het licht van de plaatsnamen
71 Jan Segers, Huisnamen in de Oranjestad Diest
97 Jan Segers, Het oudst gekende cijnsboek van Neeroeteren (1461)
VLDN-info 2002
125 Jaarverslag
128 Congresverslag
131 Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarboek 6 (2004) - Sittard

5 Jan Segers, Voornaamgeving in Sittard door de eeuwen heen. Een verkenning.
39 Alex Wethlij, De schrijfwijze van vocalen en consonanten in de Sittardse oorkonden 1348-1450
75 Ann Marynissen, Limburgers worden Nederlanders? Over de vernederlandsing van het zuidoosten van Nederlands Limburg (1789-1935).
91 José Cajot, Dialecten aan de Selfkant
VLDN-info 2003
113 Jaarverslag
115 Congresverslag
117 Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarboek 7 (2005) - Maaseik

5 Jan Segers, Erfnamen en hun functie. Erfnamen en hun functie in oostelijk Belgisch-Limburg.
27 Martin Boonen, Maaslandse nederzettingsnamen. De structuur van de Maaslandse nederzetting.
53 Miet Ooms, De pronomina in de oorkondetaal van Maaseik: 1341-1512
63 Joke Verbeek, Enkele aspecten uit de fonologie van het Kinroois en het Maaseiks
77 Ulrich Maes, Victor Delecourt: de Columbus van het Limburgs? Een vergeten pionier van de Nederlandse dialectgeografie.
VLDN-info 2004
89 Jaarverslag
91 Congresverslag
93 Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarboek 8 (2006) - Gennep (Ottersum)

5 Vic Mennen, Dankbare herinnering aan dr. Jos Molemans (1938-1994)
7 Sjaak Kroon en Herman Giesbers, Dialect in Noord-Limburg: romantiek en realisme. De kop van Noord-Limburg als wegwijzer.
15 Charlotte Giesbers, Roeland van Hout en Renée van Bezooijen, De staatsgrens als breukvlak in het Kleverlands dialectcontinuüm
37 Doreen Gerritzen, Voornamen in Limburg
55 José Cajot, De grenzen van het Kleverlands
VLDN-info 2005
69 Jaarverslag
72 Congresverslag
74 Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarboek 9 (2007) - Sint-Truiden

5 Jan Segers, Sint-Trudo in de naamgeving
29 Dany Jaspers, Abt Willem I van Rijkel (ca. 1200-1272). Devotie en daadkracht uit Sint-Truiden.
39 Ulrich Maes, Naus aut Sint-Truyn: het dialect van Sint-Truiden in de negentiende eeuw
59 Jan Goossens, Hoe heeft het Truierlands er vóór zijn brabantisering uitgezien?
VLDN-info 2006
71 Jaarverslag
73 Congresverslag
75 Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarboek 10 (2008) - Echt

5 Willy Van Langendonck, Waarom zulke belangrijke woorden als eigennamen zo moeilijk onthouden worden?
13 Jan Segers, Familienamen in Echt-Susteren
47 Pierre Bakkes, Isoglossen in de gemeente Echt-Susteren
61 Michiel de Vaan, De sjwa-naklank in het Limburgs: verspreiding, fonetiek, verklaring
81 Michiel de Vaan, Limburgismen in het handschrift-Borgloon
115 Ulrich Maes, Problemen omtrent het verdwijnen van de Limburg-Rijnlandse polytonie in de Truierlandse dialecten
VLDN-info 2007
129 Jaarverslag
131 Congresverslag
133 Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarboek 11 (2009) - Hoeselt

5 Ann Marynissen, Prototypische Limburgse familienamen en hun verspreiding in Duitsland
21 Jan Segers, Plaatsnamen en landschap. Wat namen van bouwlandcomplexen en nederzettingsnamen ons (niet) leren over de ontginnings- en nederzettingsgeschiedenis van Hoeselt.
55 Ronny Keulen, Het Hoeselts klanksysteem in het Haspengouwse dialectlandschap
92 André Stevens, Spelling van het dialect van Romershoven
97 Ulrich Maes, Problemen omtrent het ontstaan van de Uerdingerlijn vanuit het Getelandse dialectgebied bekeken
VLDN-info 2008
109 Jaarverslag
111 Congresverslag
112 Ledenlijst – Publicaties – Congressen

Jaarboek 12 (2010) - Mheer

5 José Cajot, Jan Goossens: een leven ten dienste van de taal- en literatuurwetenschap. Laudatio bij zijn tachtigste verjaardag.
13 Jan Goossens, Het Maastrichts als doodgraver van de Zuidlimburgse dialecten
31 Joep Leerssen, Dialect en public: sporen van streektaal, sporen van spreektaal
41 Jan Segers, Familienamen in de gemeente Margraten
71 Ulrich Maes, Problemen omtrent het verdwijnen van de Limburgs-Rijnlandse polytonie in de Getelandse dialecten
VLDN-info 2009
83 Jaarverslag
85 Congresverslag
87 Ledenlijst – Publicaties – Congressen
96 Richtlijnen voor auteurs

Jaarboek 13 (2011) - Beringen

5 Vic Mennen, Nederzettingsnamen in het stroomgebied van de Zwarte Beek en de Mangelbeek
39 Jan Segers, Familienamen in Beringen en de andere mijngemeenten
65 Har Brok en Joep Kruijsen, Limburgse volksnamen van planten
85 Ronny Keulen, Enkele isoglossen rondom Beringen
103 Michiel de Vaan, Grieniezere
VLDN-info 2010
105 Jaarverslag
107 Congresverslag
109 Ledenlijst – Publicaties – Congressen
118 Scriptieprijs Limburgse taalkunde
120 Richtlijnen voor auteurs

Jaarboek 14 (2012) - Venray

5 Michiel de Vaan, Verkleinde familienamen in Noord-Limburg:
Kleuskens, Litjens en hun voorgangers
25 Frens Bakker, Veranderingen in de dialecten van Noord-Limburg?
De dialectenquêtes SGV (1914) en RND (1952).
53 Ulrich Maes, Het dialect van Meijel in de negentiende eeuw
62 Ulrich Maes, Het oneigenlijke gebruik van de term “Mich-kwartier”
in de Nederlands-Limburgse dialectologie
65 Jan Goossens, Een verdienstelijk Limburgs dialectoloog en naamkundige:
Pater Vedastus Verstegen (1906-1989)
VLDN-info 2011
73 Jaarverslag
75 Congresverslag
77 Ledenlijst – Publicaties – Congressen
86 Scriptieprijs Limburgse taalkunde
88 Richtlijnen voor auteurs

Jaarboek 15 (2013) - Bree

5 Jan Segers, De informele persoonsnaamgeving in de Oeterdorpen
25 Véronique De Tier, Silvia Weusten en Jacques Van Keymeulen, (Limburgse) Dialecten digitaal. Drie digitaliseringsprojecten van Variaties vzw. Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen.
33 Jan Goossens, Met Kloeke op de fiets in het Breeërland
49 Jan Goossens, Finale medeklinkerverscherping in het Breeërlands en aangrenzende dialecten
55 Ulrich Maes, Ontronding en velarisering in de oudste Maaseikse dialecttekst
59 Patrick Slechten, Bilzers aan het Frans ontleend
VLDN-info 2012
101 Jaarverslag
103 Congresverslag
105 Ledenlijst – Publicaties – Congressen
114 Richtlijnen voor auteurs

Jaarboek 16 (2014) - Tongeren

5 José Cajot, André Stevens’ bijdrage tot de Limburgse RND-Atlas en het raadsel van zijn ‘verdwenen’ dialectopnamen
29 Joep Kruijsen, Waalse elementen in de dialecten van het Tongerlands
49 Silvia Weusten, 't Zunke sjient
61 Jan Goossens, Het Limburgse accentlandschap
75 Michiel de Vaan, Wonen en gewoon in het Limburgs
VLDN-info 2013
89 Jaarverslag
93 Congresverslag
95 Ledenlijst – Publicaties – Congressen
107 Richtlijnen voor auteurs

Jaarboek 17 (2015) - Meerssen

5 Michiel de Vaan, Nederlands-Limburgse toponiemen in de Codex van A. Schrijnemakers en daarbuiten
19 Pierre Bakkes, Is het Limburgs dat mr. Louis Lamberts Hurrelbrinck gebruikt in zijn werken Meerssens dialect?
37 Lotte Thissen, Leonie Cornips, Sjtómme Limburger met een zachte G
43 Ulrich Maes, De etymologie van de familienamen Cartenstadt, Cartenstart, Cartenstat, Cattenstadt, Catenstad, Carstentaet e.d. in en rond Belgisch-Limburg
55 Jan Goossens, Een brief uit de pionierstijd van de Limburgse (en Nederlandse) dialectologie
61 Jan Goossens, De eerste a van Lanaken
65 Ulrich Maes, Firmenich en de Limburgse Völkerstimmen
71 Michiel de Vaan e.a., Transcriptie van de Limburgse teksten in Firmenichs Völkerstimmen
VLDN-info 2014
99 Jaarverslag
103 Congresverslag
105 Ledenlijst – Publicaties – Congressen
116 Richtlijnen voor auteurs

Jaarboek 18 (2016) - As

5 Jan Goossens, In Memoriam Max de Bruin (1932-2015)
9 Vic Mennen, Waternamen in het Maasbekken, in het bijzonder tussen Oeter en Itter
33 Dorothée Janssen, Enkele aspecten van de fonologie van het Opglabbeker dialect
61 Jan Segers, Oude gehuchtnamen in de Oetervallei tussen As en Aldeneik
VLDN-info 2015
87 Jaarverslag
91 Congresverslag
93 Ledenlijst – Publicaties – Congressen
104 Richtlijnen voor auteurs

Jaarboek 19 (2017) - Grathem

5 José Cajot, Het fonologisch systeem van de Maastrichtse klinkers en de impact van de tweetonigheid
33 Gerald van Berkel, Toponymische elementen in Limburgse plaatsnamen: heem, wieler en rode
41 Ulrich Maes, De etymologie van de plaatsnamen Eggertingen, Grimmertingen en Hullertingen
49 Michiel de Vaan, De mouillering in het Horn-, Thorn- en Weertlands. Een dialectgeografisch en taalhistorisch onderzoek
VLDN-info 2016
85 Jaarverslag
91 Congresverslag
93 Ledenlijst – Publicaties – Congressen
104 Richtlijnen voor auteurs

Jaarboek 20 (2018) - Lanaken

5 Theo Coun, De Lanakense deelgemeente Neerharen: geschiedenis en toponymie
67 Karlien Franco, Variatie in de lexicale diversiteit van de Limburgse dialecten: enkele algemene patronen
81 Jan Goossens, De oorsprong van de Limburgse stoottoon en sleeptoon
VLDN-info 2017
91 Jaarverslag
93 Congresverslag
96 Ledenlijst – Publicaties – Congressen
107 Richtlijnen voor auteurs

Jaarboek 21 (2019) - Vaals

5 Gerald van Berkel, Iets over de waternamen op de leggerkaarten van het Waterschap Limburg
15 Lei Heijenrath, Nederzettingsgeschiedenis en territoriale politiek-religieuze machtsontwikkeling in relatie tot de Benrather linie
39 Ulrich Maes, De etymologie van de familienamen Reweghs, Reweegs, Vandenrewegs, Rewerk e.d. in en rond Belgisch-Limburg
49 Miet Ooms, Het Leuvense dialectarchief van 1920 tot nu
69 Michiel de Vaan, Over de mouillering in markt
VLDN-info 2018
75 Jaarverslag
77 Congresverslag
79 Ledenlijst – Publicaties – Congressen
91 Richtlijnen voor auteurs

Jaarboek 22 (2020) - Hamont-Achel

5 Victor Mennen, De waternamen van het Dommelbekken
29 Fons Tuyaerts, Synchronische klankleer van twee Dommellandse dialecten: Pelt en Hamont
61 Jos Swanenberg, Limburgse dialecten in Noord-Brabant: Budel, Maarheeze, Soerendonk
71 Ulrich Maes, Bargoens te Kortessem in 1894?
77 Ulrich Maes, De etymologie van het woord morf, murf mond
81 Lou Spronck, 250 jaar geschiedenis van het Maastrichts stadsdialect
89 Michiel de Vaan, Lou Spronck 2020. Van Sermoen tot Percessie. Aajd Mestreechs: Taal en teksten 1770-1840. Maastricht: Veldeke Krink Mestreech. 288 pp
VLDN-info 2019
91 Jaarverslag
93 Congresverslag
96 Ledenlijst – Publicaties – Congressen
107 Richtlijnen voor auteurs

Jaarboek 23 (2021)

5 Michiel de Vaan, Verantwoording
7 Frens Bakker, Sevenum, een dialectendriesprong in Noord-Limburg
19 Jan Goossens, Due gauder den eersten pacht. Uit het Oudste Goederenregister van Alden Biesen
27 Peter Alexander Kerkhof, Limburgse plaatsnamen in een dertiende-eeuwse memorierol
33 Ulrich Maes, De oudste Heerlense dialecttekst van J.M. Dautzenberg
39 Ulrich Maes, De etymologie van de familienamen Kipigrock en Kipigroch in Belgisch-Limburg
43 Vic Mennen, Scheps … een waterschap aan de Grote Nete?
61 Michiel de Vaan en Patrick Slechten, Limburgse adjectieven op -etig: betekenis, verspreiding en oorsprong
79 Luk Van de Sijpe, De heerlijkheid en het kasteel Grevenbroek
VLDN-info 2020
101 Jaarverslag
103 Statuten
111 Ledenlijst – Congressen
115 Richtlijnen voor auteurs