V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
jaarboek [2016-11-05 20:49]
Patrick Slechten
jaarboek [2017-09-27 19:10]
Patrick Slechten
Line 256: Line 256:
 | 87 | [[http://​www.vldn.be/​jaarverslag_2015|Jaarverslag]] | | 87 | [[http://​www.vldn.be/​jaarverslag_2015|Jaarverslag]] |
 | 91 | [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2015|Congresverslag]] | | 91 | [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2015|Congresverslag]] |
 +| 93 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 +| 104 | Richtlijnen voor auteurs |
 +
 +===== Jaarboek 19 (2017) - Grathem =====
 +
 +| 5 | José Cajot, **Het fonologisch systeem van de Maastrichtse klinkers en de impact van de tweetonigheid** |
 +| 33 | Gerald van Berkel, **Toponymische elementen in Limburgse plaatsnamen:​ //heem, wieler// en //rode//** |
 +| 41 | Ulrich Maes, **De etymologie van de plaatsnamen //​Eggertingen,​ Grimmertingen//​ en //​Hullertingen//​** |
 +| 49 | Michiel de Vaan, **De mouillering in het Horn-, Thorn- en Weertlands.
 +Een dialectgeografisch en taalhistorisch onderzoek** |
 +^ VLDN-info 2016  ^^
 +| 85 | [[http://​www.vldn.be/​jaarverslag_2016|Jaarverslag]] |
 +| 91 | [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2016|Congresverslag]] |
 | 93 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen | | 93 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 | 104 | Richtlijnen voor auteurs | | 104 | Richtlijnen voor auteurs |