V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jaarboek [2016-11-05 20:49]
Patrick Slechten
jaarboek [2018-11-06 17:14]
Patrick Slechten [Jaarboek 19 (2017) - Grathem]
Line 258: Line 258:
 | 93 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen | | 93 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 | 104 | Richtlijnen voor auteurs | | 104 | Richtlijnen voor auteurs |
 +
 +===== Jaarboek 19 (2017) - Grathem =====
 +
 +| 5 | José Cajot, **Het fonologisch systeem van de Maastrichtse klinkers en de impact van de tweetonigheid** |
 +| 33 | Gerald van Berkel, **Toponymische elementen in Limburgse plaatsnamen:​ //heem, wieler// en //rode//** |
 +| 41 | Ulrich Maes, **De etymologie van de plaatsnamen //​Eggertingen,​ Grimmertingen//​ en //​Hullertingen//​** |
 +| 49 | Michiel de Vaan, **De mouillering in het Horn-, Thorn- en Weertlands.
 +Een dialectgeografisch en taalhistorisch onderzoek** |
 +^ VLDN-info 2016  ^^
 +| 85 | [[http://​www.vldn.be/​jaarverslag_2016|Jaarverslag]] |
 +| 91 | [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2016|Congresverslag]] |
 +| 93 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 +| 104 | Richtlijnen voor auteurs |
 +
 +===== Jaarboek 20 (2018) - Lanaken =====
 +
 +| 5 | Theo Coun, **De Lanakense deelgemeente Neerharen: geschiedenis en toponymie** |
 +| 67 | Karlien Franco, **Variatie in de lexicale diversiteit van de Limburgse dialecten: ​
 +enkele algemene patronen** |
 +| 81 | Jan Goossens, **De oorsprong van de Limburgse stoottoon en sleeptoon ** |
 +^ VLDN-info 2017  ^^
 +| 91 | [[http://​www.vldn.be/​jaarverslag_2017|Jaarverslag]] |
 +| 93 | [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2017|Congresverslag]] |
 +| 96 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 +| 107 | Richtlijnen voor auteurs |
  
 \\ \\
Line 263: Line 288:
  
 \\ \\
 +