V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
jaarboek [2017-09-27 19:10]
Patrick Slechten
jaarboek [2018-11-06 17:14]
Patrick Slechten [Jaarboek 19 (2017) - Grathem]
Line 271: Line 271:
 | 93 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen | | 93 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 | 104 | Richtlijnen voor auteurs | | 104 | Richtlijnen voor auteurs |
 +
 +===== Jaarboek 20 (2018) - Lanaken =====
 +
 +| 5 | Theo Coun, **De Lanakense deelgemeente Neerharen: geschiedenis en toponymie** |
 +| 67 | Karlien Franco, **Variatie in de lexicale diversiteit van de Limburgse dialecten: ​
 +enkele algemene patronen** |
 +| 81 | Jan Goossens, **De oorsprong van de Limburgse stoottoon en sleeptoon ** |
 +^ VLDN-info 2017  ^^
 +| 91 | [[http://​www.vldn.be/​jaarverslag_2017|Jaarverslag]] |
 +| 93 | [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2017|Congresverslag]] |
 +| 96 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 +| 107 | Richtlijnen voor auteurs |
  
 \\ \\
Line 276: Line 288:
  
 \\ \\
 +