V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
jaarboek [2017-09-27 19:10]
Patrick Slechten
jaarboek [2019-10-07 15:17]
Patrick Slechten [Jaarboek 20 (2018) - Lanaken]
Line 271: Line 271:
 | 93 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen | | 93 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 | 104 | Richtlijnen voor auteurs | | 104 | Richtlijnen voor auteurs |
 +
 +===== Jaarboek 20 (2018) - Lanaken =====
 +
 +| 5 | Theo Coun, **De Lanakense deelgemeente Neerharen: geschiedenis en toponymie** |
 +| 67 | Karlien Franco, **Variatie in de lexicale diversiteit van de Limburgse dialecten: ​
 +enkele algemene patronen** |
 +| 81 | Jan Goossens, **De oorsprong van de Limburgse stoottoon en sleeptoon ** |
 +^ VLDN-info 2017  ^^
 +| 91 | [[http://​www.vldn.be/​jaarverslag_2017|Jaarverslag]] |
 +| 93 | [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2017|Congresverslag]] |
 +| 96 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 +| 107 | Richtlijnen voor auteurs |
 +
 +===== Jaarboek 21 (2019) - Vaals =====
 +
 +| 5 | Gerald van Berkel, **Iets over de waternamen op de leggerkaarten van het Waterschap Limburg** |
 +| 15 | Lei Heijenrath, **Nederzettingsgeschiedenis en territoriale ​
 +politiek-religieuze machtsontwikkeling in relatie tot de Benrather linie** |
 +| 41 | Ulrich Maes, **De etymologie van de familienamen //Reweghs, Reweegs, Vandenrewegs,​ Rewerk// e.d. in en rond Belgisch-Limburg** |
 +| 51 | Miet Ooms, **Het Leuvense dialectarchief van 1920 tot nu** |
 +| 71 | Michiel de Vaan, **Over de mouillering in //markt//** |
 +^ VLDN-info 2018  ^^
 +| 77 | [[http://​www.vldn.be/​jaarverslag_2018|Jaarverslag]] |
 +| 79 | [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2018|Congresverslag]] |
 +| 81 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 +| 93 | Richtlijnen voor auteurs |
  
 \\ \\
Line 276: Line 302:
  
 \\ \\
 +