V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jaarboek [2017-09-27 19:10]
Patrick Slechten
jaarboek [2019-10-07 21:28]
Patrick Slechten [Jaarboek 21 (2019) - Vaals]
Line 271: Line 271:
 | 93 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen | | 93 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 | 104 | Richtlijnen voor auteurs | | 104 | Richtlijnen voor auteurs |
 +
 +===== Jaarboek 20 (2018) - Lanaken =====
 +
 +| 5 | Theo Coun, **De Lanakense deelgemeente Neerharen: geschiedenis en toponymie** |
 +| 67 | Karlien Franco, **Variatie in de lexicale diversiteit van de Limburgse dialecten: ​
 +enkele algemene patronen** |
 +| 81 | Jan Goossens, **De oorsprong van de Limburgse stoottoon en sleeptoon ** |
 +^ VLDN-info 2017  ^^
 +| 91 | [[http://​www.vldn.be/​jaarverslag_2017|Jaarverslag]] |
 +| 93 | [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2017|Congresverslag]] |
 +| 96 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 +| 107 | Richtlijnen voor auteurs |
 +
 +===== Jaarboek 21 (2019) - Vaals =====
 +
 +| 5 | Gerald van Berkel, **Iets over de waternamen op de leggerkaarten van het Waterschap Limburg** |
 +| 15 | Lei Heijenrath, **Nederzettingsgeschiedenis en territoriale ​
 +politiek-religieuze machtsontwikkeling in relatie tot de Benrather linie** |
 +| 39 | Ulrich Maes, **De etymologie van de familienamen //Reweghs, Reweegs, Vandenrewegs,​ Rewerk// e.d. in en rond Belgisch-Limburg** |
 +| 49 | Miet Ooms, **Het Leuvense dialectarchief van 1920 tot nu** |
 +| 69 | Michiel de Vaan, **Over de mouillering in //markt//** |
 +^ VLDN-info 2018  ^^
 +| 75 | [[http://​www.vldn.be/​jaarverslag_2018|Jaarverslag]] |
 +| 77 | [[http://​www.vldn.be/​congresverslag_2018|Congresverslag]] |
 +| 79 | Ledenlijst -- Publicaties -- Congressen |
 +| 91 | Richtlijnen voor auteurs |
  
 \\ \\
Line 276: Line 302:
  
 \\ \\
 +