V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
jaarverslag_2002 [2009-12-08 17:21]
127.0.0.1 external edit
jaarverslag_2002 [2010-01-23 23:26]
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
 ====== Jaarverslag 2002 ====== ====== Jaarverslag 2002 ======
- 
-FIXME 2000 of 2002? 
  
 **1.** ​ Het bestuur vergaderde in 2002 met het normale ritme om de activiteiten van de VLDN voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2002 en 2003; redactie van het Jaarboek met publicatie van de lezingen van het symposium van Rolduc). ​ **1.** ​ Het bestuur vergaderde in 2002 met het normale ritme om de activiteiten van de VLDN voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2002 en 2003; redactie van het Jaarboek met publicatie van de lezingen van het symposium van Rolduc). ​