V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
jaarverslag_2002 [2009-12-08 17:21]
127.0.0.1 external edit
jaarverslag_2002 [2010-01-25 15:29]
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
 ====== Jaarverslag 2002 ====== ====== Jaarverslag 2002 ======
- 
-FIXME 2000 of 2002? 
  
 **1.** ​ Het bestuur vergaderde in 2002 met het normale ritme om de activiteiten van de VLDN voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2002 en 2003; redactie van het Jaarboek met publicatie van de lezingen van het symposium van Rolduc). ​ **1.** ​ Het bestuur vergaderde in 2002 met het normale ritme om de activiteiten van de VLDN voor te bereiden. Daarenboven vergaderde het dagelijks bestuur nog enkele keren en vergaderden werkgroepen een aantal keren in verband met concrete projecten (congres 2002 en 2003; redactie van het Jaarboek met publicatie van de lezingen van het symposium van Rolduc). ​
Line 11: Line 9:
 Ter herinnering:​ Het symposium had plaats op 24 maart 2001 in het congrescentrum Rolduc te Kerkrade met een 150-tal deelnemers uit Duitsland, Nederland en België. Het thema was: Ter herinnering:​ Het symposium had plaats op 24 maart 2001 in het congrescentrum Rolduc te Kerkrade met een 150-tal deelnemers uit Duitsland, Nederland en België. Het thema was:
  
-<WRAP indent> 
 **Van dichtbij bekeken. Aus der Nähe betrachtet.** \\ **Van dichtbij bekeken. Aus der Nähe betrachtet.** \\
 Streektaal en volkscultuur aan Rijn en Maas na 1945. \\ Streektaal en volkscultuur aan Rijn en Maas na 1945. \\
-Dialekt und Volkskultur an Rhein und Maas nach 1945. \\ +//Dialekt und Volkskultur an Rhein und Maas nach 1945.// \\
-</​WRAP>​+
  
 Sprekers uit Duitsland, Nederlands-Limburg en Belgisch-Limburg belichtten de rol en de evolutie van het gebruik van streektaal en standaardtaal in de beide Limburgen en het aangrenzende Rijnland (Prof. Dr. J. Cajot en Prof. Dr. L. Kremer), de dialectliteratuur (Dr. P. Bakkes) en een aantal aspecten van volksgebruiken (Dr. A. Döring) in het betrokken gebied. Het aantal aanwezigen (meer dan 150), de weerklank in de pers (de regionale dag- en weekbladen, de regionale en lokale radio’s hadden journalisten gestuurd) en de door de deelnemers betoonde interesse bewijzen dat wij met dit symposium een goede keuze hadden gemaakt. Sprekers uit Duitsland, Nederlands-Limburg en Belgisch-Limburg belichtten de rol en de evolutie van het gebruik van streektaal en standaardtaal in de beide Limburgen en het aangrenzende Rijnland (Prof. Dr. J. Cajot en Prof. Dr. L. Kremer), de dialectliteratuur (Dr. P. Bakkes) en een aantal aspecten van volksgebruiken (Dr. A. Döring) in het betrokken gebied. Het aantal aanwezigen (meer dan 150), de weerklank in de pers (de regionale dag- en weekbladen, de regionale en lokale radio’s hadden journalisten gestuurd) en de door de deelnemers betoonde interesse bewijzen dat wij met dit symposium een goede keuze hadden gemaakt.