V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
jaarverslag_2013 [2014-10-27 14:25]
Patrick Slechten
jaarverslag_2013 [2015-03-26 09:26] (current)
Patrick Slechten
Line 29: Line 29:
 **9. Website** \\ **9. Website** \\
 De website van de vereniging is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door een lid van het bestuur. Ook het congresprogramma,​ actuele informatie in verband met de vereniging en haar publicaties en nieuwtjes op het gebied van de dialectologie en naamkunde in Limburg worden erop aangeboden. De hele reeks Mededelingen,​ dit zijn de artikels zoals ze in de periode voor het Jaarboek werden uitgegeven, is via onze website ook in extenso te raadplegen. \\ De website van de vereniging is zoals voorheen te bereiken op www.vldn.be en wordt in de loop van het jaar telkens geüpdatet door een lid van het bestuur. Ook het congresprogramma,​ actuele informatie in verband met de vereniging en haar publicaties en nieuwtjes op het gebied van de dialectologie en naamkunde in Limburg worden erop aangeboden. De hele reeks Mededelingen,​ dit zijn de artikels zoals ze in de periode voor het Jaarboek werden uitgegeven, is via onze website ook in extenso te raadplegen. \\
-In 2013 zijn diverse, voor de vereniging relevante berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek,​ naast titels van nieuwe publicaties en koppelingen naar andere belangrijke dialectologische en/of naamkundige websites. ​Van het aan de website verbonden e-mailadres wordt druk gebruikt voor informatie en communicatie met de leden enerzijds en door belangstellenden ​anderzijds. \\+In 2013 zijn diverse, voor de vereniging relevante berichten toegevoegd aan onder meer de nieuwsrubriek,​ naast titels van nieuwe publicaties en koppelingen naar andere belangrijke dialectologische en/of naamkundige websites. ​Het aan de website verbonden e-mailadres wordt druk gebruikt, zowel voor informatie en communicatie met de leden, als door belangstellenden. \\
  
 **10. Congres 2014** \\ **10. Congres 2014** \\
 Het volgende congres van de vereniging wordt gehouden op 29 november 2014 in het Nederlandse **Meerssen**. Het thema is: “//​Meerssen tussen minsj en sjpin. Dialecten, namen en geschiedenis in het overgangsgebied tussen Centraal- en Oostlimburgs (aan de ‘Panninger linie’)//​”. Het volgende congres van de vereniging wordt gehouden op 29 november 2014 in het Nederlandse **Meerssen**. Het thema is: “//​Meerssen tussen minsj en sjpin. Dialecten, namen en geschiedenis in het overgangsgebied tussen Centraal- en Oostlimburgs (aan de ‘Panninger linie’)//​”.