V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
links [2019-08-27 23:48]
Patrick Slechten [Limburgse woordenboeken, woordenlijsten en dialectsites]
links [2020-02-18 17:40]
Patrick Slechten [Andere ...]
Line 97: Line 97:
   * Thorn: //​[[http://​www.ghklandvanthorn.nl/​index.php?​title=Thoears_Woeardebook|Thoears Woeardebook]]//,​ o.a. spelling, uitdrukkingen,​ gedicht, **[[http://​www.limburgsewoordenboeken.nl/​woordenboeken.php?​d=1|uitspraak]]** (Thoears Woeardebook online)   * Thorn: //​[[http://​www.ghklandvanthorn.nl/​index.php?​title=Thoears_Woeardebook|Thoears Woeardebook]]//,​ o.a. spelling, uitdrukkingen,​ gedicht, **[[http://​www.limburgsewoordenboeken.nl/​woordenboeken.php?​d=1|uitspraak]]** (Thoears Woeardebook online)
   * Vaals, Lemiers, Vijlen: **//​[[http://​www.vriendenvanvaals.nl/​home/​woordenboek/​|Dieksiejoneer va Vols, Lemieësj en Viele]]//**   * Vaals, Lemiers, Vijlen: **//​[[http://​www.vriendenvanvaals.nl/​home/​woordenboek/​|Dieksiejoneer va Vols, Lemieësj en Viele]]//**
-  * Venlo: **//​[[http://​www.meertens.knaw.nl/​dialectwoordenboeken/​pdf/​1937_VanDaelen-Meuter_VenloosWaordebook_%28ongepubl-typoscript%29_%28SVNT%29_ws.pdf|Venloos Waordebook]]//​** (J. van Daelen-Meuter,​ 1937) **//[[http://​www.veldeke-krink-venlo.nl/​node/188|Venlose wäörd]]//**, [[http://​taal.phileon.nl/​venlo.php|dialectvertaling De Verloren Zoon]]+  * Venlo: **//​[[http://​www.meertens.knaw.nl/​dialectwoordenboeken/​pdf/​1937_VanDaelen-Meuter_VenloosWaordebook_%28ongepubl-typoscript%29_%28SVNT%29_ws.pdf|Venloos Waordebook]]//​** (J. van Daelen-Meuter,​ 1937) **//[[https://​www.veldeke-krink-venlo.nl/​terms/nl/a|Waordebook Veldeke Venlo]]//**, [[http://​taal.phileon.nl/​venlo.php|dialectvertaling De Verloren Zoon]]
   * Venray: [[http://​veldeke.rooynet.nl/​index.php?​option=com_databank&​view=zoekresultaat&​layout=slim&​controller=zoekresultaat&​Itemid=137&​resultaat=document|dialectteksten i.v.m. kinderspelen]]   * Venray: [[http://​veldeke.rooynet.nl/​index.php?​option=com_databank&​view=zoekresultaat&​layout=slim&​controller=zoekresultaat&​Itemid=137&​resultaat=document|dialectteksten i.v.m. kinderspelen]]
   * Weert: [[http://​taal.phileon.nl/​weert.php|dialectvertaling De Verloren Zoon]]   * Weert: [[http://​taal.phileon.nl/​weert.php|dialectvertaling De Verloren Zoon]]
Line 113: Line 113:
   * [[http://​www.toponymie-dialectologie.be/​|Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie]]   * [[http://​www.toponymie-dialectologie.be/​|Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie]]
   * [[http://​www.arl.lvr.de/​|Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte]] (voorheen //Amt für Rheinische Landeskunde//​)   * [[http://​www.arl.lvr.de/​|Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte]] (voorheen //Amt für Rheinische Landeskunde//​)
-  * [[http://​www.meertens.nl/​|Meertens Instituut Amsterdam]] (PJM), o.a. [[http://​www.meertens.knaw.nl/​voornamen/​vnb/​|Nederlandse Voornamenbank]],​ [[http://www12.meertens.knaw.nl/​kaartenbank/​?​site=kaartenbank&​profile=kaartenbank|Kaartenbank]]+  * [[http://​www.meertens.nl/​|Meertens Instituut Amsterdam]] (PJM), o.a. [[http://​www.meertens.knaw.nl/​voornamen/​vnb/​|Nederlandse Voornamenbank]],​ [[https://www.meertens.knaw.nl/​kaartenbank/​bank/​kaarten|Kaartenbank]]
   * [[http://​www.cbgfamilienamen.nl/​nfb/​|CBG Familienamen]],​ de vroegere Nederlandse Familienamenbank   * [[http://​www.cbgfamilienamen.nl/​nfb/​|CBG Familienamen]],​ de vroegere Nederlandse Familienamenbank
   * [[http://​www.familienaam.be/​|Familienamen in België]]   * [[http://​www.familienaam.be/​|Familienamen in België]]
Line 120: Line 120:
   * [[http://​www.naamkunde.net/​wp-content/​uploads/​2010/​01/​WZF-Debrabandere.pdf|Woordenboek van de familienamen in Zeeland]] (Frans Debrabandere)   * [[http://​www.naamkunde.net/​wp-content/​uploads/​2010/​01/​WZF-Debrabandere.pdf|Woordenboek van de familienamen in Zeeland]] (Frans Debrabandere)
   * [[http://​www.etymologiebank.nl/​|Etymologiebank]] (Nicoline van der Sijs)   * [[http://​www.etymologiebank.nl/​|Etymologiebank]] (Nicoline van der Sijs)
-  * [[http://www.volkscultuur.nl/|Nederlands Centrum voor Volkscultuur]]+  * [[https://www.immaterieelerfgoed.nl/|Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed]]
   * [[http://​www.faronet.be/​|FARO,​ Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed]]   * [[http://​www.faronet.be/​|FARO,​ Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed]]
   * [[http://​www.streektaal.net/​|Streektaalnet]]   * [[http://​www.streektaal.net/​|Streektaalnet]]