V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
links [2020-01-23 12:37]
Patrick Slechten [Limburgse woordenboeken, woordenlijsten en dialectsites]
links [2020-02-18 17:35]
Patrick Slechten [Andere ...]
Line 113: Line 113:
   * [[http://​www.toponymie-dialectologie.be/​|Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie]]   * [[http://​www.toponymie-dialectologie.be/​|Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie]]
   * [[http://​www.arl.lvr.de/​|Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte]] (voorheen //Amt für Rheinische Landeskunde//​)   * [[http://​www.arl.lvr.de/​|Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte]] (voorheen //Amt für Rheinische Landeskunde//​)
-  * [[http://​www.meertens.nl/​|Meertens Instituut Amsterdam]] (PJM), o.a. [[http://​www.meertens.knaw.nl/​voornamen/​vnb/​|Nederlandse Voornamenbank]],​ [[http://www12.meertens.knaw.nl/​kaartenbank/​?​site=kaartenbank&​profile=kaartenbank|Kaartenbank]]+  * [[http://​www.meertens.nl/​|Meertens Instituut Amsterdam]] (PJM), o.a. [[http://​www.meertens.knaw.nl/​voornamen/​vnb/​|Nederlandse Voornamenbank]],​ [[https://www.meertens.knaw.nl/​kaartenbank/​bank/​kaarten|Kaartenbank]]
   * [[http://​www.cbgfamilienamen.nl/​nfb/​|CBG Familienamen]],​ de vroegere Nederlandse Familienamenbank   * [[http://​www.cbgfamilienamen.nl/​nfb/​|CBG Familienamen]],​ de vroegere Nederlandse Familienamenbank
   * [[http://​www.familienaam.be/​|Familienamen in België]]   * [[http://​www.familienaam.be/​|Familienamen in België]]