V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
mededelingen [2010-01-22 00:25]
Patrick Slechten
mededelingen [2010-01-23 21:50]
Patrick Slechten
Line 2: Line 2:
  
 Naar aanleiding van haar dertigjarig bestaan, heeft de VLDN beslist om alle teksten van de Mededelingen en Bijdragen digitaal ter beschikking te stellen van iedereen. Dit project is in 2006 in samenwerking met de //Digitale Bibliotheek Nederlandse Letterkunde (DBNL)// voltooid. ​ Naar aanleiding van haar dertigjarig bestaan, heeft de VLDN beslist om alle teksten van de Mededelingen en Bijdragen digitaal ter beschikking te stellen van iedereen. Dit project is in 2006 in samenwerking met de //Digitale Bibliotheek Nederlandse Letterkunde (DBNL)// voltooid. ​
-U kunt alle teksten vinden door [[http://​www.dbnl.org/​nieuws/​24112006.htm|hier]] te klikken of door de individuele links op de titels in het hierna volgende overzicht te volgen.+U kunt alle teksten vinden door [[http://​www.dbnl.org/​nieuws/​24112006.htm|hier]] te klikken of door de individuele links op de titels in het hierna volgende overzicht te volgen. Zij zijn ook op een individuele [[cd-rom|cd-rom]] verkrijgbaar.