V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nieuws [2019-03-25 10:52]
Patrick Slechten
nieuws [2020-05-28 12:50]
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
 ====== Nieuws ======= ====== Nieuws =======
 +
 +=== Nieuw dialectwoordenboek van Meeuwen (Oudsbergen) ===
 +
 +In oktober 2019 verscheen //​**'​100 jaor Mièver kal'​**//​ van de hand van lic. Jean Bosmans. Vier decennia lang heeft hij gewerkt aan dit '​[[https://​dereengenoten.be/​groot-woordenboek-van-het-dialect-van-meeuwen|Groot Woordenboek van het dialect van Meeuwen]]',​ een kanjer van meer dan 1600 pagina'​s en 59.000 trefwoorden. Het boek is voorgesteld op 4 oktober in 't Heem, Kloosterstraat 5 in Oudsbergen. Het is intussen uitverkocht. Informatie over mogelijke beschikbaarheid in de toekomst vindt u [[https://​www.dereengenoten.be/​node/​912|hier]]. [[https://​www.dereengenoten.be/​node/​1027|Meer]] (ps)
  
 === 'Atlas sonore des langues régionales'​ === === 'Atlas sonore des langues régionales'​ ===