V L D N

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nieuws [2020-05-28 12:50]
Patrick Slechten
nieuws [2021-07-26 20:06] (current)
Patrick Slechten
Line 1: Line 1:
 ====== Nieuws ======= ====== Nieuws =======
 +
 +=== Cursussenreeks dialectologie en naamkunde ===
 +
 +Het **Centrum voor Historische Talen (CHT)** in Gent organiseert vanaf september 2021 weer cursussen Oudgrieks en Latijn. Het aanbod wordt dit jaar uitgebreid met een lessenreeks dialectologie en een lessenreeks naamkunde. De cursus Dialectologie wordt gegeven door em. prof. dr. **Jacques Van Keymeulen** (12 lessen op zaterdagochtend,​ in Brussel) en is bedoeld voor taalkundig geïnteresseerden met een belangstelling voor taalgeschiedenis. Na een aantal inleidende lessen over taalkunde (klankleer, vormleer, zinsleer, woordleer/​betekenisleer) wordt een overzicht geboden van de stand van zaken in de traditionele dialectologie. \\
 +De cursus Naamkunde behandelt in eveneens 12 lessen (op woensdagavond,​ in Gent) een inleiding tot de Vlaamse toponymie en antroponymie. Lesgever is dhr. **Brecht Persoons**. \\
 +Elke cursus kost 120 euro. De plaatsen zijn beperkt. \\
 +[[https://​www.historischetalen.be/​cursussen/​|Meer]] (ps)
 +
 +=== Beschermheer van de Limburgse Streektaal ===
 +
 +Op de Internationale Dag van de Moedertaal (21 februari) en op initiatief van Veldeke Bels(j) Limburg (die hiermee hun 20-jarig bestaan luister bijzetten) kreeg de Limburgse Gouverneur **Jos Lantmeeters** de titel van //​Beschermheer van de Limburgse Streektaal//​ aangeboden. De goede man heeft aanvaard. \\
 +De gouverneur stapt hiermee in de voetsporen van zijn ambtsgenoot aan de andere kant van de Maas, Theo Bovens. Deze verkreeg zijn eretitel vijf jaar geleden binnen het kader van het 90-jarig bestaan van Veldeke Limburg. \\
 +De Internationale Dag van de Moedertaal werd in het jaar 2000 voor het eerst op 21 februari gevierd. Hij werd in 1999 uitgeroepen door de UNESCO, en even later formeel erkend door de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Van in het begin vroeg deze Dag aandacht voor de linguïstische en culturele diversiteit,​ en wilde hij meertaligheid stimuleren. Sinds 2007 gaat er speciale aandacht naar het helpen overleven en het beschermen van alle talen gebruikt door de volkeren overal ter wereld. (fb/ps)
 +
 +=== Herdruk van de '​Sintrùinse Diksjónèèr'​ ===
 +
 +Het dialectwoordenboek van Sint-Truiden,​ dat na de publicatie in 1995 al vrij snel uitverkocht was, krijgt een herdruk. Die is sinds korte tijd beschikbaar,​ dankzij 't Neigemènneke. [[https://​www.neigemenneke.com/​sintruinse-diksjoneer-1|Meer]]
 +
 +=== De Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten: het Vlaams, Brabants en Limburgs in kaart gebracht ===
 +
 +Sinds 30 september is er een nieuwe dialectdatabase online met 390.000 dialectwoorden. De database bevat dialectwoorden uit de Zuidelijk-Nederlandse dialecten en is een samenvoeging van de gegevens uit de drie grote bestaande dialectwoordenboeken die de voorbije vijftig jaar samengesteld werden aan de universiteiten van Gent, Leuven en Nijmegen. De database is gekoppeld aan een kaartapplicatie,​ waardoor je in een oogwenk kunt ontdekken waar jouw favoriete dialectwoord gebruikt wordt of wat het betekent.
 +
 +De drie grote regionale dialectwoordenboeken die het materiaal leveren voor de database zijn het //​Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (WVD)//, het //​Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD)// en het //​Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD)//. Ze zijn thematisch opgebouwd. De drie woordenboeken beschrijven de algemene woordenschat,​ de landbouwwoordenschat en de vaktalen van de drie Zuidelijk-Nederlandse dialectgroepen. (vdt)
 +
 +De nieuwe database kreeg de naam **[[http://​dsdd.ivdnt.org/​DSDD/​search|Database of the Southern Dutch Dialects (DSDD)]]** en is een realisatie van de Universiteit van Gent in samenwerking met het Instituut voor de Nederlandse Taal (IVDNT).
 +
 +
 +[[https://​vrttaal.net/​nieuws/​het-vlaams-brabants-en-limburgs-in-kaart-gebracht|Meer]] op vrt-taal.net.
 +
 +=== Hasselts Woordenboek opnieuw beschikbaar ===
 +
 +Veldeke Hasselt heeft een herdruk klaar van de vierde editie van den //​Dieksjenèèr van 't (H)essels// van de hand van Marco Clerinx i.s.m. Xavier Staelens.
 +[[http://​www.veldekehasselt.be/​dieksjeneer-van-t-hessels-opperneu-disponnejbel/​|Meer]]
  
 === Nieuw dialectwoordenboek van Meeuwen (Oudsbergen) === === Nieuw dialectwoordenboek van Meeuwen (Oudsbergen) ===